top of page

Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
 
 Safety Data Sheet (SDS)
Material Safety Data Sheet (MSDS)

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere idari ve teknik usul ve esaslara göre  güvenlik bilgi formlarının hazırlanmalıdır.

MoonGroup Danışmanlık olarak verdiğimiz hizmetler

GBF  Hazırlama, kontrol etme, onaylama

(Türkçe ve diğer tüm dillerde)

Mevcut GBF-SDS leri Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK – TURK REACH) ve Ekleri mevzuatlarına uygun hale getirme

 İşlemler MoonGroup uzman ekip tarafından mevzuat kapsamına uygun , ceza alınmasını önleyici tedbirler ile ivedilikle tamamlanmaktadır. 

bottom of page