top of page

KKDİK
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla öncelikle ön kayıt akabinde kayıt başvurusunda bulunmalıdır. 1 Ocak 2024 tarihinden sonra kayıt edilmemiş maddeler kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

 

MoonGroup Danışmanlık olarak

KKDİK Yönetmeliği kapsamında verdiğimiz hizmetler

Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS / GBF) 

Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti

Tek Temsilcilik Hizmeti

Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF)Yönetimi

İmal ve İthal edilen maddelerin belirlenmesi

KKDİK Ek-17 Kısıtlama Tabi Maddelerin Belirlenme

KKDİK EK-14 İzne Tabi Maddelerin Belirlenmesi

KKDİK kapsam/kapsam dışı maddelerin belirlenmesi

​​

 İşlemler MoonGroup uzman ekip tarafından mevzuat kapsamına uygun , ceza alınmasını önleyici tedbirler ile ivedilikle tamamlanmaktadır. 

bottom of page